FABO Express sürətli poçt daşınma şirkəti banklara, telekom şirkətlərinə, sığorta şirkətlərinə dövlət orqanlarına ,təşkilatlara, məhkəmənin icra orqanlarına ,şirkət və holdinqlərə, sahib olduğu innovativ həll yolları vasitəsi ilə :